1. instrukce pro okresní koordinátory

a) vytvořit skupinu alespoň 4 lidí na území okresu (moderátor, správce záznamů, pokladník, styčný důstojník)

b) již jako malá skupina rozhodujete společně, kolektivně

c) dohodněte si vzájemnou komunikaci

d) po uskutečněné společné schůzce, pořiďte první velmi stručný zápis o vzniku okresního lidového shromáždění

e) jeden z prvních úkolů skupiny bude vylepit Veřejné oznámení na provozovnách post

f) veřejné oznámení ve velikosti A5 pouze nakopírujte a nic v obsahu neupravujte, nevybarvujte, nepodtrhávejte, žádné rámečky, nechat ve formě holého textu (tak, jak jste obdrželi)

g) text vylepte na dveřích dané pošty a vyfotografujte tak, aby tam bylo označení provozovny dané pošty (pro identifikaci)

h) pokuste se tento text Veřejného oznámení uveřejnit v okresních novinách, v denním tisku, na webových stránkách

i) hledat další koordinátory v sousedních neobsazených okresech, šířit naše cíle

termín: březen, duben 2022