3. instrukce pro okresní koordinátory

a) založit krajské lidové shromáždění živých lidí ze zástupců okresů daného kraje včetně volby moderátora, správce záznamů (tajemníka), pokladníka a popř. styčného důstojníka (maršála), sepsat zápis o založení a poslat e-mailem na adresu: bohemia@novabohemia.cz

b) postupně přibírat do krajského LSŽL další členy do minimálního počtu 15, aby mohla být zvolena Krajská velká porota (KVP) LSŽL, a sice 13 + 2 náhradníci

c) přečíst Veřejné oznámení před Krajským soudem a čtení zaznamenat na video (termín bude
upřesněn)

d) 1x za měsíc poslat krátkou písemnou informaci (zápis) o dění v kraji (e-mailem na adresu: bohemia@novabohemia.cz)


Termín splnění: do 29.8.2022