4. instrukce pro krajské VP

Poslat za daný kraj průvodní dopis a přílohu Veřejné oznámení představiteli samosprávného kraje (hejtman/hejtmanka, primátor hl. m. Prahy). Způsob odeslání je obálka s dodejkou.