Globální plán obnovy planety Země

Roky jsme byli korporátně manipulovaní prostřednictvím utajení a jiných prostředků indoktrinace. Vytvořili v nás falešné víry, týkající se člověka a jeho nezcizitelného práva.

Použité byly indoktrinace jako podvod, korupce, manipulace, krádež, násilí, zastrašování, genocida, zabíjení, deprivace, zotročení a dezinformace, které polarizovaly svět a vytvořily kontraproduktivní procesy, které rozdělují lidstvo kulturně, duchovně, ekonomicky a regionálně.

Nově narozené děti neustále vstupují do této iluze a dědí hodnoty, úspěchy, naděje, neúspěchy a následný chaos, které dostaly jako dědictví vykořisťování a irelevantních hodnot.

Toto vše je v rozporu s primárním zákonem stvoření „neubližujte svému bližnímu nebo jeho majetku“.

Předpokládané řídící orgány národů v každém okrese, regionu nebo krajině jsou nepřetržitě manévrované právnickými osobami prostřednictvím využívání domnělé chamtivosti jednotlivce, potřebovat nebo chtít.

Není to chyba jednotlivce, že těmto manévrům podlehl. Většina z nich, je motivovaná potřebou sebezáchovy a řídí se prvotními instinkty zabezpečit budoucnost své rodiny, protože každý člověk je denně konfrontovaný s prvořadými požadavky přežití. Potřeby a přání člověka jsou v podstatě stejné – udržovat rodinnou jednotku a příslušné komunity.

Tento plán je pro ty, kteří se probudili a jsou odhodláni nyní iniciovat svoji osobní zodpovědnost a společně udělat potřebné změny, začínajíce vlastním prostorem – našimi regiony, naší krajinou, abychom mohli společně vytvořit svět, který funguje v klidu, lásce, harmonii a hojnosti.

Při vší úctě k současné úrovni porozumění se mohou měnit kroky jednotlivců jako malé nebo drobné. Skutečností je, že každá akce, reakce a interakce se počítá. Odložme stranou rozdíly a lhostejnost a pracujme na společných otázkách při obnově vlastních práv a suverenity!

Proces promlčení skončil.

Část těchto oprav si vyžaduje vytvoření nového spravedlivého systému a započal již v několika státech na světě. My se dnes přidáváme ke globální rodině živých a svobodných žen a mužů z masa a kostí.

GLOBÁLNÍ PLÁN OBNOVY PLANETY ZEMĚ: