Učení a rozvoj zručností

Přednost bude mít učení a rozvoj zručností na základě spolupráce.

Bude podporovaná účast na učení a výzkumu.

Podporu má tvořivé prostředí na učení jako jsou lesní školy a učení v přírodě.

Univerzální/přirozené právo se bude učit ve všech věkových skupinách.

Vyučovat se bude umění ve všech formách, protože lidé jsou přirozeně kreativní.

Umění je též terapií, léčí a podporuje pocit čisté radosti jako praxe osobního projevu a svrchovanosti.

Podniky by měly být motivované k tomu, aby otevíraly dveře studentům a učily je řemeslům s různým zaměřením.

Vytvořit prostředí pro dítě, aby důvěřovalo svému vlastnímu poznání, zvědavosti a pocitu zaujetí při hledání svého místa ve společnosti.

Vědomě bude podporován sklon dětí ke kariéře, která se nezakládá na mzdě, ale spíše na úrovni radosti.

Možná budou chtít vyzkoušet mnoho druhů zručností a oborů, protože každý z nich poskytuje celkovou odbornost. Děti mohou začít tento proces od mladého věku a budou podporované při jejich výběru.