UNC – Porozprávajme sa s priatel’mi

Vysvětlení myšlenek Ľudového zhromaždenia živých ľudí Slovenska – v pořadu slovenských kolegů.

LSŽL Bohemia realizuje stejnou iniciativu a tato Lidová shromáždění nově vznikají po celém světě.

Odkaz na video:
UNC – Porozprávajme sa s priatelmi

čas 01:18
důvody založení Lidových shromáždění živých lidí

čas 05:17
lodní právo, rodný list, trusty Cestui Que Vie

čas 17:40
vývoj Lidových shromáždění v Americe

čas 21:30
založení Lidového shromáždění na Slovensku, zvolení Velké poroty, základy okresních Lidových shromáždění

čas 27:04
ratifikace Lidového shromáždění Slovenska v Síních Amenti

čas 27:55
co jsou Síně Amenti

čas 32:15
skutečná historie Země

čas 33:50
Globální plán obnovy

čas 37:15
kvantový systém a princip jak funguje

čas 46:15
fungování Lidového shromáždění – okresy, kraje, celonárodní úroveň, pracovní skupiny, Lidová shromáždění ve světě, mezinárodní spolupráce

čas 54:10
Rada Midgardu – poradní orgán administrátorky kvantového systému, který administrátorce pomáhá plnit úkol navrátit všem bytostem Midgardu jejich suverénní práva a veškerý majetek. Také bude sestavovat různé přechodné iniciativy na překlenutí prázdnoty, která zde zůstane po dosavadním systému. Plán Galaktické rady složené z mimozemců = genocida lidstva se nekoná. Úkol před lidstvem = přijmout osobní a kolektivní zodpovědnost a vzestup.

čas 57:00
Mezinárodní internetová Tv UNC (www.unitednewschannel.org) = oficiální Tv administrátorky kvantového systému, informace o ostatních LS na světě (Austrálie, Amerika, Slovensko, Bohemia pracuje na vytvoření obsahu své sekce)