Hlavní myšlenky Lidového shromáždění Živých lidí (LSŽL)

 1. Vytvoření nového systému bez politických stran a hnutí

 2. Nový systém je založen na principu rovnosti všech živých bytostí bez existence elit

 3. Heslem a mottem nového systému je transparentnost, zodpovědnost a integrita

 4. Nový systém je založený na přirozeném, zvykovém právu

 5. Zásadou nového systému je dodržování principu svobodné vůle

 6. Nový systém vyžaduje přijetí osobní a kolektivní zodpovědnosti

 7. Uplatnění principu vzájemné spolupráce nikoli konkurence, není to o JÁ, ale o MY

 8. Nový systém znamená návrat k rodině, RODu, úctě ke stáří a moudrosti našich rodičů a prarodičů

 9. Bezplatné školství všech úrovní, založené na rozvíjení talentů

 10. Bezplatná péče o zdraví

 11. Daňový systém bez daně z příjmu a ostatních i skrytých daní (daň z nemovitostí, povinné ručení, poplatek za TV a rozhlas, poplatky za psy, ….)

 12. Uvolnění zadržovaných patentů nejen na volnou energii

 13. Měna ve formě hotových peněz

 14. Odpovídající finanční příjem umožňující člověku tvoření hodnot a důstojný život

 15. Vydávání nových osobních dokladů

 16. Ochrana nezcizitelných práv živých bytostí a majetku