Lidové shromáždění Živých lidí Bohemia

My lidé této země stojíme společně a pevně v univerzálním právu.

Záměrem naší skupiny je předložit odlišné a variabilní nepolitické vize, tj. „Svět v našich rukou“.

V srpnu 2021 byly zahájeny přípravy na založení Lidového shromáždění Živých lidí Bohemia. Naším cílem je spojit nás všechny, kteří chceme být součástí velké změny.

Jenom my společně dokážeme pro nás a naše děti změnit budoucnost k lepšímu.

Plán obnovy je určený všem probuzeným a odhodlaným lidem k iniciaci změn a ke svojí osobní zodpovědnosti. Společnou realizaci potřebných záměrů zahájíme prací v našem prostoru – v našich regionech, v naší krajině, abychom mohli společně vytvořit svět, který je založen na harmonii, lásce a hojnosti.

Při současné úrovni vzájemného porozumění mohou být činy a záměry jednotlivců více nebo méně odlišné. Každá akce, reakce a interakce se však počítá. Odložme tedy stranou všechny rozdíly a lhostejnost. Pracujme na společných úkolech při obnově vlastních práv a suverenity!

Každého z vás, co tu dnes jste, něco přivedlo ke zlomovému bodu a tím proces promlčení skončil.

Tyto změny si vyžadují vytvoření nového spravedlivého systému. V několika státech světa již byl dokončen a my jsme se rozhodli přidat k této iniciativě. Připojujeme se tak ke globální rodině živých a svobodných žen a mužů z masa a kostí, v našich žilách koluje krev.

Odkaz na přihlášku

Veřejné oznámení

Toto jsou zjištění De iure Velké Poroty o problémech, které byly předložené Velké Porotě dne 2022.02.19 v prezentaci Deklarace vypracované Lidmi shromážděnými v Česku a nalezená fakta byla uznána za pravdivá a správná. Výsledkem zjištění Velké Poroty je shromáždit se a znovu sestavit De iure Ústavní republiku.

Celý tento dokument můžete najít na internetu na: https://www.novabohemia.cz

Oznámení zástupci je oznámení pro vedení. Oznámení pro vedení je oznámení pro zástupce.

Obsah tohoto oznámení není názorem nebo tvrzením redakce novin, jejich zaměstnanců a jejího vedení.