Veřejné oznámení

Toto jsou zjištění De iure Velké Poroty o problémech, které byly předložené Velké Porotě dne 2022.02.19 v prezentaci Deklarace vypracované Lidmi shromážděnými v Česku a nalezená fakta byla uznána za pravdivá a správná. Výsledkem zjištění Velké Poroty je shromáždit se a znovu sestavit De iure Ústavní republiku.

Celý tento dokument můžete najít na internetu na: http://novabohemia.cz/

Oznámení zástupci je oznámení pro vedení. Oznámení pro vedení je oznámení pro zástupce.

Obsah tohoto oznámení není názorem nebo tvrzením redakce novin, jejich zaměstnanců a jejího vedení.