Zemědělství a výroba potravin

Pozemky, voda a obloha mají stejná práva jako lidé podle přirozeného práva.

Všechny krajiny vlastněné OSN, vládami a královskou společností budou vráceny původnímu lidu Prvních národů po dobu nejméně 2 generací zpět v krajině, ve které momentálně žijí. Pokud není možné určit vlastníka, potom jej do správy dostane skupina s nejbližším vztahem k pozemku, která je ochotná jej obnovit a starat se o něj.

Žádná voda nemůže být vlastněná, protože je to společný poklad s vědomím chráněným přirozeným právem a legislativou krajiny. Všechna vodstva udržují život a musí být obnovené do původního stavu a udržované jako takové pro následující generace.

Je potřebné odstranit všechny nepřirozené a uměle vyrobené metody, aby byly zahradnické postupy ekologické (žádné GMO, umělé chemikálie, ozařovací procesy, umělé potraviny, konzervační látky, barviva, …), aby se podpořil rozvoj praktik přátelských k Zemi.

Musí se používat organická hnojiva. Pesticidy a hospodářské systémy se musí obnovit v přírodních postupech pro výživu regionů.

Obnova půd, lesů, osiva, vody a regenerace všech environmentálních a ekologických stavů v přírodních systémech. Návrat k ekologické produkci aniž abyste museli platit obrovské poplatky za certifikaci farmy.

Z každého systému odstraňte všechny plasty a jiná znečistění.

Přehodnotit nepřirozené a umělé přehrady, které brání nebo zadržují volný tok vody přes všechny povolené systémy.

Obnova globálního ekosystému a zalesnění planety. Součástí změny jsou i bezplatné energetické systémy v souladu s obnovou místního zemědělství prostřednictvím lidových shromáždění.