Ekonomika

Každý stát se dohodne na stanovení paušální daně z prodeje pro tento stát. Žádné dvojité zdanění. Výdaje na lékařskou péči a stravu budou osvobozené od daně. Jen výměnný obchod (výměna), obchodování a hotovostní měny. Žádné kryptoměny.

Změny ve společnosti se budou vytvářet prostřednictvím shromáždění lidí.

Žádná osoba, který je v současnosti ve vládní pozici nemůže vykonávat funkci nebo působit v novém systému. Všichni, kdo realizují změny, musí dodržovat univerzální/přirozené právo.

Každý člověk má právo na bydlení, jídlo, vodu a vzduch a všechny primární potřeby má zabezpečené prostřednictvím krajských a státních shromáždění.

Hypotéky budou zrušené. Provozní smlouvy nahradí současné bankovní smlouvy a procesy. Správcovství nahradí starý bankovní systém a financování šířené prostřednictvím okresních a státních shromáždění.

Obchodní praktiky

Místní dodavatelé, producenti a obchodníci budou mít přednost při všech projektech infrastruktury krajů a místní lidé budou zaměstnaní nejdříve.

Všechny kraje se vyzývají, aby investovaly a podporovaly své vlastní komunity s cílem posilnit jednotu těchto míst. Sousedé a přátelé stavějí společně.

V tomto systému je každý zaměstnanec nebo účastník zúčastněnou stranou, čímž investuje do úspěchu a vývoje daného projektu vedeného kolektivní inovací ve prospěch všech. Vyvinutý nebo vyvíjený produkt/služba nese 100% zodpovědnost za jakékoliv účinky daného produktu nebo služby, tak jak je stanoveno v přirozeném právu. Neubližujte. Při použití tohoto principu předběžné opatrnosti se nejdříve provádí výzkum a vývoj a všechny složky a procesy se mají co nejvíce přiblížit přírodním původem Zemi, nesmí být toxické.