Transparentnost, zodpovědnost a integrita

Základem plánu obnovy je univerzální/přirozené právo a právo krajiny, které už pozná každý jako jednoduché zákony z kulturních, náboženských nebo duchovních forem a postupů, protože jsou základem veškerého života na této planetě.

1. My jsme biologicky počatí a narození ze ženy, svrchované bytosti této planety.

2. Sjednocení v univerzálním/přirozeným právu.

3. Ti, kteří zasvětili svůj život pro dobro všech.

4. Univerzální/přirozené právo hovoří, že neubližujeme a děláme ostatním jen to, co bychom chtěli, aby oni dělali nám.

5. Jsme všichni stvořeni sobě rovní a neseme zodpovědnost za dosažení spravedlnosti v každé situaci.

6. Ctíme si rozmanitost a oslavujeme naši společnou jednotu.

7. Síla milosti nás dává do souladu se skutečným Zdrojem v nás. To nemá nic společného s náboženskými myšlenkami.

8. Stojíme na našem zákonném místě v tomto vesmíru jako tvůrci na místě suverenity.

9. Užívací právo odevzdáváme jen s naším úplným souhlasem.

Plán je součástí přechodného dokumentu určeného na počátek diskuzí a stimulací současných provozních změn. Je to živý dokument a výchozí bod pro to, jak se obyvatelé této planety připravují a jednají poprvé v naší historii jako svrchované duše.

Jako takový se bude vyvíjet a růst. Jedná se o rozsáhlý akční plán identifikující základní aspekty společného řízení a praxe, které je potřebné měnit, transformovat a iniciovat.

Myšlenky a koncepty jsou prolidské, proaktivní a koncipované podle univerzálního/přirozeného práva, takže jsou jednoduché a dynamické. Tento plán deklaruje, že jako bytosti Stvořitele jdeme kupředu, abychom docílili svých Svrchovaných práv ve jménu Tvůrce/Boha/Zdroje uvnitř.