Rodinné právo

Práva dětí podle přirozeného práva se týkají jejich ochrany. Děti a jejich rodiny budou mít přístup k jakémukoliv potřebnému poradenství, učení, terapiím a advokacii.

Děti by měly být vždy se svými rodinami, kdykoliv je to možné a měla by jim být poskytnuta jakákoliv pomoc a podpora.

Podpora, pokud je potřebná, se musí důsledně hodnotit a podporovat při rehabilitaci rodiny, aby bylo možné děti vrátit do jejich rodné rodiny, kdykoliv je to možné.

V případě rozvodu bude sjednána písemná rodičovská dohoda o spravedlivém opatrovnictví a přístupu.

Pokud se nepodaří dospět k dohodě, případ se odešle hlavní Velké Porotě lidového shromáždění k poskytnutí nápravy.