Struktura Lidového shromáždění Živých lidí (LSŽL)

Nejvyšší orgán:
LSŽL

Rozhodovací a výkonný orgán:
VELKÁ POROTA (VP) /30 + 6/

Krajský orgán:
Krajské SŽL
Krajská VP (KVP) /13 + 2/

Okresní orgán: 
Okresní SŽL
Okresní VP (OVP) /13 + 2/

Okresů celkem:
77 /76 + 1 (Praha)/

Cílem je zapojit 75% z celku:
58 okresů (+ 2 navíc), tj. 60 okresů