Oblasti obnovy a základní myšlenky

Právo a prosazování práva

Zdraví a wellness

Infrastruktura

Učení a výuka

Životní prostředí a ochrana půdy

Dobré životní podmínky zvířat

Obnova zemědělských technik, přátelských k půdě

GMO a odstraňování chemických látek

Odstranění toxinů

Organická výroba všech potravin

Ochrana a bezpečnost

Prevence kriminality

Sociální a rodinné služby, starší lidé

Děti