jana sochová & vezuel – Živý člověk a přechod k němu – 2. díl (11.8.2022)

Odkaz na video:
jana sochová & vezuel – Živý člověk a přechod k němu – 2. díl (11.8.2022)

čas 10:30
vezuel – vysvětlení pojmů „Živý člověk“

čas 26:05
Rozdíl mezi vlastníkem a majitelem

čas 30:00
Rozdíl mezi de jure a de facto

čas 33:44
Poplatky na chod nového státu; daň jako taková

čas 47:00
Rozdíl mezi zvykovým a univerzálním právem

čas 49:30
Informace o živých lidech

čas 51:46
Nestačí mluvit, je třeba žít život živého člověka v rámci Lidového shromáždění

čas 53:50
jana – Obsah stránek LSŽL Bohemia a důvod vzniku suverénního státu Bohemia

čas 1:01:16
vezuel – Lidové shromáždění živých lidí – vyhranění se vůči politickým stranám a hnutím; zápis do Síni Amenti; realizace procesu LS de jure na Slovensku; aktivita členů jako cesta k žití živého člověka

čas 1:08:30
vezuel – oznámení poslané do Haagu

čas 1:11:02
Oznámení vezuel o vzniku LSŽL Slovensko

čas 1:17:00
Dětská rada Midgardu

čas 1:20:34
Jak vzniklo LSŽL Slovensko; rozhodování uvnitř LSŽL

čas 1:27:08
jana – Lidové shromáždění živých lidí Bohemia

čas 1:33:27
Způsob založení LS a legitimní zápis Bohemie v Síních Amenti

čas 1:34:47
Označení o založení LSŽL Bohemia a připojování se dalších členů

čas 1:35:45
jana – struktura LS

čas 1:37:56
vezuel – stanovení pravidel LS

čas 1:40:06
jana – shrnutí myšlenek LSŽL

čas 1:43:22
adresy stránek LZŽL Slovensko a LSŽL Bohemia

čas 1:48:06
Telefonický dotaz – přihlášení do LSŽL – zájemce je cizí státní příslušník, ale trvalý pobyt má na území Bohemie

čas 1:49:23
jana – odpověď na dotaz

čas 1:50:00
jana – výzva k odborníkům – zapojení se do projektů LSŽL Bohemia

čas 1:51:51
vezuel – stručná zpráva o pokračování II.  fáze plánu globální obnovy na Slovensku; spolupráce mezi LZŽL Slovensko a LSŽL Bohemia