jana sochová & vezuel – Živý člověk a změna systému (21.12.2022)

Odkaz na video:
jana sochová & vezuel – Živý člověk a změna systému (21.12.2022)

čas 5:16
téma živý člověk

čas 6:23
rekapitulace roku 2022 – vezuel za Slovensko, jana za Bohemii

čas 19:00
video – De iure Bohemia

čas 21:26
UNC platforma Slovensko

čas 27:00
UNC mezinárodní

čas 30:45
UNC zřízení sekce pro Bohemii

čas 32:00

GPO a PS – založení a práce v jednotlivých skupinách

čas 34:00

status De iure Bohemia a žádost o uznání od LZŽL Slovenska

čas 36:50
mediální skupina a její práce

čas 41:00
prezentace Bohemie na různých platformách

čas 43:20
logo Bohemie pro UNC

čas 48:50
setkání ve Strakonicích 18.11.2022 – informace o pořízení záznamu

čas 59:00
informace o mezinárodní konferenci, pomoc ostatním lidovým shromážděním v jiných zemích

čas 1:10
dotaz: Co RČ – máte je ještě? Co banky?

čas 1:14
dotaz: Je jisté, že oznámení mezinárodní soud v Haggu přijal?

čas 1:21
dotaz: Co je to OPPT?

čas 1:25
rozdíl mezi živým člověkem a lidovým shromážděním, a mezi vyhlášením a oznámením

čas 1:37
dotaz: Na jakých zákonech se oznámení poslalo?

čas 1:41
používání RČ – poznámka o bontech

čas 1:44
dotaz: Z jakých fondů budou LS čerpat prostředky?

čas 1:45

dotaz: Jaký mají postoj LS k náboženství a školství?

čas 1:47

dotaz: Co přinese rok 2023 z duchovního hlediska?

čas 1:49
dotaz: Spořící účty a živ. pojištění – budou potřeba?

čas 1:50
dotaz: Reklama u sportu?

čas 1:54
dotaz: Je možné lobbing postavit mimo zákon?

čas 1:55
dotaz: Je cestovní pas korporátní doklad?

čas 1:57
rozloučení a děkování